Български осцилограф ОН-2

Български осцилограф ОН-2 Български осцилограф ОН-2 Много ценен сервизен уред! Вторият промишлено произвеждан български осцилоскоп. Осциографът ОН-2 е предназначен е за наблюдение на периодични електрически процеси в широк честотен обхват. Може да служи за измерване на напрежение, фаза, честота и дълбочина на модулацията. В комбинация (вобел-генератор) напр. с УКВ сигнал-генера­тор ГМ2 служи за...