Осцилоскоп ОН-3

Осцилоскоп ОН-3 Осцилоскоп ОН-3 Това също е бил много използван сервизен уред. Информацията ни за него е от серия рекламни дипляни на завод Електроника София, но тъй като са били предназначени (както и част от продукцията) за износ, са написани на руски. Смятаме обаче, че това няма да Ви затрудни... още повече...

Български осцилоскоп ОН4

Български осцилоскоп ОН4 Български осцилоскоп ОН4 Осцилоскопът ОН4 служи за изследване на периодични и импулсни електри­чески колебания, както и за измерване на тяхната амплитуда и продължителност. Намира приложение в телевизионния и радиосервиз, но може да се използва и в други области на радиотехниката и електротехниката. Техническитe му данни ca: Вертикален усилвател: честотна лента 0-5 MHz чувствителност...

Български осцилограф ОН-2

Български осцилограф ОН-2 Български осцилограф ОН-2 Много ценен сервизен уред! Вторият промишлено произвеждан български осцилоскоп. Осциографът ОН-2 е предназначен е за наблюдение на периодични електрически процеси в широк честотен обхват. Може да служи за измерване на напрежение, фаза, честота и дълбочина на модулацията. В комбинация (вобел-генератор) напр. с УКВ сигнал-генера­тор ГМ2 служи за...