Осцилоскоп ОН-3

Осцилоскоп ОН-3 Осцилоскоп ОН-3 Това също е бил много използван сервизен уред. Информацията ни за него е от серия рекламни дипляни на завод Електроника София, но тъй като са били предназначени (както и част от продукцията) за износ, са написани на руски. Смятаме обаче, че това няма да Ви затрудни... още повече...