Българският шрайбпроектор Лектор 01 на 40 години!

Българският шрайбпроектор Лектор 01 в Sandacite.BG! Щрайбпроектор Лектор 01 И така, дами и господа, на вашето внимание - неизменният атрибут за всяко училище или лекционна зала до 1990 г. - Негово Величество Лектор 01! ОПИСАНИЕ За да разберете нуждата от това чудо, замислете се, че едно време по училищата и университетите нямаше ,,бимери", т.е....

МСД-1300 – благодат за всяка секретарка

МСД-1300 - благодат за всяка секретарка МСД-1300 - благодат за всяка секретарка С МСД-1300 се печели време. Машината за стенографиране и дешифриране МСД-1300 е предназначена за въвеждане на текстова информация с го­ляма скорост при протоколиране на съвещания, листовки и преписване на текстове. Машинната система е адаптирана на 11 езика. МСД-1300 има отделни клавиатури за лявата...