Николай Тошкович – първият български изобретател

Николай Тошкович - първият български изобретател Никола Тошкович - първият български изобретател Николай Стефанов Тошкович се смята за първият български автор на патенти и първият български изобретател. Сведенията за него  са твърде оскъдни, като не разполагаме дори със снимка на лицето му! Роден е най-вероятно в Одеса през 1830 или 1831 г. в...