[1956] Стар български радиоприемник Мир + схема

Стар български радиоприемник Мир + схема Бакелитова кутия, тип настолен среден суперхетеродинен радиоприемник от ІІІ клас. Има стандартните три вълнови обхвата. Между другото, по същото време е произвеждана и радиоточка с идентично оформление. Притежава превключвател на напрежението за 110, 125, 150 и 220 волта, тъй като по времето на пускане на радиоапарата в...