Метрото в София 1968 година

Метрото в София 1968 година Метрото в София 1968 година Първите проекти за софийско метро са замислени още през 1968 година. Тогава столицата е била много по-различна от сега, но е интересно да се съпостави тогавашният проект за метро с това, което виждаме в момента, и с това, което предстои да се...