[1964] Старо радио Маестро + схема

Един от последните български бакелитови радиоприемници, разбира се - ІV клас. Безтрансформатоно захранване, лампи от серия U (паралелно свързани) - UCH81, UBF89, UCL82, UY85 Изключително малък и лек. Винаги сме го смятали за особено красив - допада ни контрастът между гарвановочерния бакелит и снежнобялата пластмасова решетка (разбира се, тогава, когато пластмасата й...