Мощни генераторни лампи и тяхното възстановяване

Мощни генераторни лампи и тяхното възстановяване Мощни генераторни лампи и тяхното възстановяване Изгражданите през десетилетията мощни радиопредаватели в България са, разбира се, изключително от лампов тип. Те и промишлените лампови генератори работят с генера­торни лампи от голяма мощност — от 10 до 100 киловата. Радиотранслацион­ните възли в по-големите градове ра­ботят с генераторни...