[1938] Стар български радиоапарат Силвания 62

И друг път сме говорили за Силваниите - производител им е ето тази фирма: „Радио вести” ООД, инж. Г. М. Георгиев - гр. София, ул. Дондуков № 37. Най-често оформлението на радиоприемниците Силвания е заимствувано от американски  модели, лампите вътре и те са преимуществено американски. Техен е и най-големият модел българско радио...