Система за лазерно рязане Искър 500

Система за лазерно рязане Искър 500 Система-за-лазерно-рязане-Искър-500 Да започнем отначало: какво е лазерът? По-любознателните от Вас сигурно знаят, че терминът ЛАЗЕР е абревиатура, съставена от първите букви на думите във фразата "усилване на светлината чрез принудително излъчване" на английски език (acronym LASER ==> Light Amplification Stimulated Emission Radiation). Какво представлява лазерното рязане? Лазерите за рязане са...