Българска къмпингова лампа ИЗОТ

Българска къмпингова лампа ИЗОТ  в Сандъците – Sandacite! Българска къмпингова лампа ИЗОТ Такаа… времето аха-аха, съвсем скоро да затопли и може би ще тръгнете по къмпинг. Така, а като се стъмни, с какво ще си светите в палатката? Само с фенерчето на телефона, или и с нещо друго? ДСО ИЗОТ е помислило...