Първият български велосипед потегля през 1880 г.

В Sandacite.BG направихме най-хубавата статия за Първия български велосипед. Първият български велосипед в Историческия музей в Нова Загора (Статията е публикувана от автора за първи път във в.к Fibank News - издание на Първа инвестиционна банка (Fibank) - брой 154, 12 юли 2019 ==> https://fibank.bg/uploads/_FibankNEWS/docs/FibankNEWS_154.pdf.) Ако запитате някого кой е най-старият български велосипед,...