Ресивър Респром РС301 + схема

Ресивър Респром РС301 + схема Ресивър Респром РС301 + схема Респром РС301 е стереофоничен радиоприемник за четирите стандартни вълнови обхвата. Възпроизвежда моно- и стереозаписи от грамофон с кристална доза и от магнетофон. кристална-доза-грамофон Изпълнен е с 5 интегрални схеми, един полеви и 6 биполярни транзистора. продавам-респром-рс301 Както се вижда отгоре, върви в комплект с 2 озвучителни...