Електропромишленост и приборостроене – 11-1987

СЪДЪРЖАНИЕ Надеждност на статорната изолация на асинхронни двигатели за високо напрежение Разпределение на функциите в двупроцесорна система с микропроцесор СМ 601 Програмно управление и регулиране на скоростта на постояннотоков двигател Работа на контактори, захранвани чрез трансформатори Изчисляване на вибрациите от дебаланс за произволна точка от електрическата машина Стабилност на тричестотни  параметрични системи, използувани като двуполюсници с...