[1970] Младежките стажове в Елпром Варна

[1970] Младежките стажове в Елпром Варна [1970] Младежките стажове в Елпром ВарнаМладежите в завод Елпром Варна се подготвят енергично за уча­стието си в прегледа, в трите му етапа — заводски, окръжен и национален. На­стоящето е оптимистично — функцио­нират пионерският завод за професио­нално обучение „Електрик“ и клубът за техническо творчество и майсторство. „Идеята за създаване...