Електропромишленост и приборостроене – 2-1987

СЪДЪРЖАНИЕ Модел на инженерингово решение за внедряване на гъвкава манипулационна система АДП 200-1000 Методика и апаратура за измерване на щумовите токове на лавинни фотодиоди Обобщена електрическа еквивалентна схема на високочестотните тиристорни инвертори Фотоприемна система за лазерен локатор за измерване на аерозолни замърсявания на атмосферата Инженерни аспекти на оразмеряването на мостови разговорни схеми при електронните телефонни апарати Съвместна...