Кварцова лампа Ултравиолукс от началото на 60-те г.

Отново българска кварцова лампа в Сандъците – Sandacite. Кварцова лампа Ултравиолукс Кварцовите лампи са луминесцентни източници на силни ултравиолетови излъчвания. Основният елемент в тях, който преобразува електрическата енергия в ултравиолетови лъчи, е т. нар. кварцова горелка. Кварцовата горелка е стъклена или кварцова тръба, от която е изтеглен въздухът. Тръбата е изпълне­на с...