Български лампомер ИЛ-1 + схема

Най-сетне лампомерът ИЛ-1  в Сандъците – Sandacite! Български лампомер ИЛ-1 + схема Горе виждате първия български лампомер ИЛ1, който е производство на софийския завод Елек­троника от първата половина на 1960-те години. За всички, които работят с електронни лампи, това важен е сервизен апарат, предназначен за проверка на годността на приемно-усилвателни, детекторни и токоизправителни...