50 години софийско метро!

Софийското метро тази година става на 50+ години! Вижте в Sandacite.BG! История на софийското метро (Статията е публикувана от автора за първи път във в-к Fibank News - издание на Първа инвестиционна банка (Fibank) - брой 132, 4 май 2018 ==> https://www.fibank.bg/uploads/_FibankNEWS/docs/FibankNEWS_2018-132.pdf.) Наскоро в метрото, чрез излъчване на кратък клип, беше отбелязана 20-годишнината...

Метрото в София 1968 година

Метрото в София 1968 година Метрото в София 1968 година Първите проекти за софийско метро са замислени още през 1968 година. Тогава столицата е била много по-различна от сега, но е интересно да се съпостави тогавашният проект за метро с това, което виждаме в момента, и с това, което предстои да се...