ЕС 9002 – българско устройство за подготовка на данни върху магнитна лента

ЕС 9002 - българско устройство за подготовка на данни върху магнитна лента ЕС 9002 - българско устройство за подготовка на данни върху магнитна лента През 1966 г. е създадена т.н. Единна система - координационно обединение, предназначено да организира действията на страните от СИВ в областта на изчислителната техника.Устройството ЕС 9002 е дял...