Начало на електротехническата промишленост в България

Начало на електротехническата промишленост в България Начало на електротехническата промишленост в България Днес ще обърнем поглед към предтечите на зорницата на българското освобождение. Според нас, независимо от скромните мащаби на българската електротехническа индустрия в нейния зародиш, е интересно да изследваме началото на този впоследствие силно развит клон от българското производство. Винаги първият и...