Първият български електромобил

Първият български електромобил Първият български електромобил През 1970 г. в София се провежда пробен пробег, на който главният герой е ЕЛМО 70 - първият български електромобил. Къде е разработен  какви са му характеристиките и т.н. можете да разберете от долната статия: Елмо 70 Elmo 70 Трима от конструкторите - н.с. инж. Здравко Стойков, н.с инж. химик Карекин...