Импулсен генератор ГИ1

Импулсен генератор ГИ1 Импулсен генератор ГИ1 Уредът е предназначен за използуване като източник на импулси за измерване на преходни характеристики, изпитания и настройки на импулсни схеми, широколентови усилватели, анализатори и др. Производител - завод Електроника София. Технически данни на импулсния генератор ГИ1: Импулсен генератор ГИ1 Impulsen generator GI1