Електропромишленост и приборостроене – 1-1987

СЪДЪРЖАНИЕ 40 г. катедра Съобщителна техника при ВМЕИ В. И. Ленин - София Микропроцесорна апаратура за автоматично изпробване на груповите съоръжения на АТЦ Надеждност и безопасност на микропроцесорни структури. Двуканална микропроцесорна структура за управления на отговорни технологични процеси Изследване на един клас мекропроцесорни управляващи устройства Универсален селективен блок с обобщен импедансен конвертор Стабилност на дебелослойни резистори Работа...