Система за автоматизирано проектиране ЕС 8531М2

Система за автоматизирано проектиране ЕС 8531М2 Система за автоматизирано проектиране ЕС 8531М2 Системата за автоматизирано проектиране на основата на ЕС 8531М2 представлява комплекс от взаимно свързани и функционално съвместими технически и програмни средства за обмен на информация в цветови, графичен и буквено-цифров вид. Системата е изградена на основата на интелигентен терминал ЕС 8531...