Бюрокомпютър ИЗОТ 0250

Бюрокомпютър ИЗОТ 0250  Бюрокомпютър-ИЗОТ-0250 Бюрокомпютърът ИЗОТ 0250 е замислен като съвременно средство за обработка на всякаква икономическа информация, разбира се, за нивото на епохата си - началото на 1980-те г. Той има високи технически показатели и висока изчислителна скорост. Изпълнен е с МОС интегрални схеми с висока степен на интеграция. Снабден е със запаметяващо...

Приложни програми за ИЗОТ 0250

Приложни програми за ИЗОТ 0250 ИЗОТ 0250 е български фактурно-счетоводен автомат, или още бюрокомпютър. А сега ще Ви запознаем с някои програми, чрез които е работел! С въвеждането на тези програми се автоматизира финансово-счетоводната дейност. Основните им функции са две: първична регистрация на финансово-счетоводна и икономическа информация на мястото на възникването им, и артиметическа и...