Проектантски институт ИНТЕРПРОГРАМА

Проектантски институт ИНТЕРПРОГРАМА Проектантски-институт-ИНТЕРПРОГРАМА Заповядайте на статията от 1985 г. да Ви запознае с дейността на тази важна организация! :D ,,Българо-съветският научноиз­следователски и проектантски институт ИНТЕРПРОГРАМА е основан в София през 1977 г. Неговата главна задача е със съвместните усилия на български и съветски специалисти да раз­работва и да предоставя на пред­приятията и...

Системизот – българските компютърни системи!

Вижте малко за Системизот - българските компютърни системи! Системизот-българските-компютърни-системи Днес ще ви разкажем за едно от предприятията от славното минало на българските компютри. Институтът за приложни системи Системизот е създаден през 1978 г. към инженеринговото предприя­тие Изоткомплект, а от 1984 г. се обособява като специализирано звено в системата иа ДСО Изот. Основните му...