Измерител на транзистори ИТ-51 – данни за него

Измерителят на транзистори ИТ-51 накратко в Sandacite.BG! Измерител на транзистори ИТ-51 Измерителят на транзистори ИТ-51 е български аналогов, стрелкови измервателен уред от средата на 60-те г., произвеждан в завод Електроника - София. Той е предназначен за измерване на коефициента на усилване по ток h 21 и на обратните колекторни токове Iсво и...

Универсален измервателен мост ИУ1

Универсален измервателен мост ИУ1 Универсален измервателен мост ИУ1 Уредът е предназначен за измерване на съпротивления, индуктивности и капацитети в много широки граници. Благодарение на своята универсалност и удобство при работа, измервателният мост ИУ1 намира широко приложение в производствени предприятия, ремонтни работилници, лаборатории, научно-изследователски институти, ВУЗ-ове, а и в практиката на електротехници, радиотехници...