Стробоскопичен тахометър М01

Стробоскопичен тахометър (оборотомер) М01 Стробоскопичен тахометър (оборотомер) М01 През 1962 г. в софийското развойно предпри­ятие „Електроника“ е изработен стробоскопичен тахометър (оборотомер), който служи за определяне броя на оборотите на двигатели, машинни валове и др., а също и за определяне броя на трептенията на трептящи части. На какъв принцип работи този интересен уред? Съществуват най-разнообразни по...