Електропромишленост и приборостроене – 1-1985

СЪДЪРЖАНИЕ Програма на Фортран за приложение на метода за ведомствена проверка на аналогови измервателни средства Програма за работа на микро ЕИМ в пасетен режим при разработване на програми на MPL за системи с микропроцесорна фамилия СМ 600 Пиезоелектричен резонансен сензор за измерване на сила Изчисляване на загряването на роторните намотки при пускане на асинхронните...

Електропромишленост и приборостроене – 3-1980

СЪДЪРЖАНИЕ Технико-технологично осигуряване на комплексните производствени бригади на на стопанска сметка Тенденции в усъвършенствуване в организацията на производството Микропроцесорна система за автоматична обработка на данни от хроматографски анализи ИЗОХРОМ-1 Нови български регулатори - принцип на изграждане и характеристики Перспективи в развитието на електрическите машини, работещи в тежки експлоатационни условия Изследване на пневматичен струен диференциатор Алгоритъм за цифрово...