[1927] Правилник за прилагане Закона за радиото в България

[1927] Правилникъ за прилагане Закона за радиото в България [1927] Правилник за прилагане Закона за радиото в БългарияНа нашите читатели е добре известна датата 10 май 1927 г. Тогава в Държавен вестник (бр. 29) е обнародван приетият от ХХІ Обикновено народно събрание първи в българската история Закон за радиото. Установяването на...