МСД-1300 – благодат за всяка секретарка

МСД-1300 - благодат за всяка секретарка МСД-1300 - благодат за всяка секретарка С МСД-1300 се печели време. Машината за стенографиране и дешифриране МСД-1300 е предназначена за въвеждане на текстова информация с го­ляма скорост при протоколиране на съвещания, листовки и преписване на текстове. Машинната система е адаптирана на 11 езика. МСД-1300 има отделни клавиатури за лявата...