[1969] Български военен радиоактивен измерител

[1969] Български военен радиоактивен измерител [1969] Български военен радиоактивен измерителРАДИОМЕТЪР ЗА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Производител: Завод за ядрени прибори Плевен Предназначение: контролиране на радиоактивната замърсеност на вода (прозрачна и мътна) На въоръжение: в инженерните подразделения и формированията на гражданската отбрана, решаващи задачи по добива на вода и контролиране чистотата на питейната, за битови и за технически...