Важно и полезно инфо за българските кондензатори!

В Sandacite.BG направихме справочник за българските кондензатори! Завод за кондензатори Емил Шекерджийски - Кюстендил Познаването на точните данни на различните електронни елементи е важно, ако искаме да имаме добра представа за историята на произвежданите в България електронни елементи. Именно поради тази причина ние от Sandacite.BG продължаваме поредицата си публикации, в които подансяме...

Когато ЗМР Велико Търново беше млад

Когато ЗМР Велико Търново беше млад Когато ЗМР Велико Търново беше млад Статията е поместена в сп. Наука и техника за младежта, бр. 4-1966 г. --- При откриването си той се наричаше Завод за малки радиоприемници. Темповете заличиха думата „малки“, още преди мазилката на заводските стени да изсъхне. През 1966 г. един млад и амбициозен...

Ресивър Респром РС301 + схема

Ресивър Респром РС301 + схема Ресивър Респром РС301 + схема Респром РС301 е стереофоничен радиоприемник за четирите стандартни вълнови обхвата. Възпроизвежда моно- и стереозаписи от грамофон с кристална доза и от магнетофон. кристална-доза-грамофон Изпълнен е с 5 интегрални схеми, един полеви и 6 биполярни транзистора. продавам-респром-рс301 Както се вижда отгоре, върви в комплект с 2 озвучителни...