Завод за ел табла Добрич

Завод за ел табла Добрич Завод-за-ел-табла-Добрич Ето това вече е много важен завод, завод-легенда! Май във всяка втора българска сграда има негово електрическо табло! :) Заводът за електрически табла Добрич е бил специализиран в производството на апаратура за високо напрежение за нуждите на енергетиката в страната и в чужбина. Произвежданите изделия са с високо качество...

Електропромишленост и приборостроене – 8`88

СЪДЪРЖАНИЕ Развитие на системата за икономическо регулиране на дейността на организациите за изследвания и технологии Интелигентен контролер за управление на ЗУГМД към системен интерфейс МПИ Автоматично устройство за измерване на малки линейни премествания Симетрични и несиметрични тиристори Измервателна система на теглоизмервателно устройство със стрикциомагнитни преобразуватели Измервател на налягането на газове и прибори Анализ на SC-вериги посредством обобщени...