[1963] Дизелови двигатели ВАМО 107, ВАМО 118, ВАМО 232

Т. Трифонов и др. - Дизелови двигатели ВАМО 107, ВАМО 118, ВАМО 232, София, ДИ ,,Техника", 1963. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%f2.%20%f2%f0%e8%f4%ee%ed%ee%e2%20%e8%20%e4%f0.%20-%20%e4%e8%e7%e5%eb%ee%e2%e8%20%e4%e2%e8%e3%e0%f2%e5%eb%e8%20%e2%e0%ec%ee%20107,%20118,%20232.djvu Още литература за стара техника - http://sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=116&t=2540