[1962] Сглобяемо жилищно строителство

[1962] Сглобяемо жилищно строителство [1962] Сглобяемо жилищно строителствоПра сглобяемото строителство отделните елементи на сградата се правят в закрити заводи, открити или полу­открити полигони и открити площадки в непосредствена близост до строежа. Полигонът е строителна площадка, където централно се приготовляват сглобяемите конструк­ции. На нея има бетонови писти за отливане на елемен­тите, механизми...

[1958] Монтажът на първия панелен блок в България

[1958] Монтажът на първия панелен блок в България 1958-Монтажът-на-първия-панелен-блок-в-България Монтирането на елементите за едропанелната и едроблоковата сграда се извърши от една монтажна бригада, съоръжена с един мон­тажен механизъм. Трябва да отбележим, че сменяването на работните положения на стрелата изискваше доста време — около 4 часа. Това обстоятелство наложи да се измени първоначално приетият ред...

[1958] Заварки и връзки на първата панелна сграда в България

[1958] Заварки и връзки на първата панелна сграда в България Заварки и връзки на първата панелна сграда в България Днес е време за малко непосредствена история! Ще приведем обширен цитат от прецизна книга издание 1960 г., в която е отразен строежът на първия панелен блок в България (знаете го къде се намира, нали?...

[1960] Стъпка по стъпка – как се строи панелен блок

[1960] Стъпка по стъпка - как се строи панелен блок 1960-Стъпка-по-стъпка-как-се-строи-панелен-блок Монтажът на елементите е главният процес при строежа на панелен блок. Всички останали процеси се съгласуват и ораз­меряват съобразно с изискванията на монтажа. Монтажът се състои от следните три основни групи операции: а)   Поставяне и временно закрепване на елементите: подготовка на местата, където ще...