Българска научна апаратура – универсален Мьосбауеров спектрометър

Българска научна апаратура - универсален Мьосбауеров спектрометър Българска научна апаратура - универсален Мьосбауеров спектрометър Статията от 1964 г. разказва за създаването на първия в света специализиран Мьосбауеров брояч, конструиран от колектив на Физическия факултет на СУ.