ИЗОТ ЕС 1020 и други български електроннозчислителни машини

ИЗОТ ЕС 1020 и други български електроннозчислителни машини ИЗОТ-ЕС-1020-и-други-български-електронноизчислителни-машини ЕС 1020  е един от моделите на Един­ната система електронни изчислителни ма­шини (ЕС ЕИМ), които се разработват и произвеждат отстраните—членки на СИВ — СССР, България, Унгария, ГДР, Полша и Чехословакия (фиг. 41). ЕС ЕИМ представляват седем модела изчислителни машини със съвместими програми, предназначени за...