[1959] Радиопоправки

[1959] Радиопоправки А. Ведър, С. Мартулков - Радиопоправки. София, ДИ Техника, 1959 г. Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1959%5d%20Radiopopravki.djvu СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа. Обзавеждане и подреждане на работното място. Механични, електромеханични и електрически инструменти а. Инструменти за притягане или деформиране на материала б. Инструменти за снемане на част от материала в. Инструменти за оразмеряване и чертане  г. Инструменти за монтаж 2. Спомагателни инструменти...

Нова книга: И. Тонев и др. – Схеми на електроизмервателни уреди

И. Тонев и др. - Схеми на електроизмервателни уреди, София, ДИ ,,Техника", 1972 г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/I.%20Tonev%20i%20dr.%20-%20Shemi%20na%20elektroizmervatelni%20ustroystva.djvu