Жилищното строителство в София през 1960-те

Жилищното строителство в София през 1960-те Това изследване ще Ви запознае с хронологията на застрояването на столицата в първите години след Втората световна война, както и с различните видове жилищни сгради, използвани при него, и различните проблеми при тяхното архитектурно проектиране. Надяваме се, чуе ще Ви бъде полезно. Приятно четене! :) ,,През...

Когато се строеше Дианабад

Когато се строеше Дианабад Когато се строеше Дианабад Статията е от 1970 г. и представлява ценно свидетелство за първите месеци на новия (тогава) жилищен комплекс Дианабад. ,,През есента на 1970 г. столичните стро­ители започнаха изграждането на но­вия жилищен комплекс Дианабад. Той е проектиран от колектива към Софпроект с ръководител арх. М. Божикова. Комплексът е...

Как се роди район Люлин

Как се роди район Люлин Как се роди район Люлин Статията е от 1974 г. и отразява началния момент на застрояване на бъдещия жилищен комплекс Люлин или, както се е наричал тогава, Модерно предградие. Както виждаме от текста, първоначалният проект за комплекса е бил доста по-мащабен от това, което имаме сега. Какви точно са...

АТЛАС – машината, която прави панели за блокове

Днес в Sandacite.BG Ви разказваме за АТЛАС - машината, която прави панели за блокове! АТЛАС - машината за панели за блокове Едропанелното строителство е нещо достатъчно добре познато на всички и отдавна навлязло в нашето ежедневие. В България са построени хиляди и хиляди панелки, всичките произведени по на практика един и същ...

[1962] Системи и схеми в панелното строителство

[1962] Системи и схеми в панелното строителство [1962] Системи и схеми в панелното строителствоВ зависимост от усъвършенствуването на индустриалните методи на домостроене се подобряват архитектурно-конструк­тивните и технологичните параметри на жилищните сгради. Основни показатели, които характеризират този прогрес в едро­панелните жилищни сгради, са: подобряване на обемно-планировъчното решение, повишаване на степента на сглобяемост...

[1958] Монтажът на първия панелен блок в България

[1958] Монтажът на първия панелен блок в България 1958-Монтажът-на-първия-панелен-блок-в-България Монтирането на елементите за едропанелната и едроблоковата сграда се извърши от една монтажна бригада, съоръжена с един мон­тажен механизъм. Трябва да отбележим, че сменяването на работните положения на стрелата изискваше доста време — около 4 часа. Това обстоятелство наложи да се измени първоначално приетият ред...