[1962] Видове едропанелно строителство

[1962] Видове едропанелно строителство [1962] Видове едропанелно строителствоВ своето първоначално развитие строителството със сгло­бяеми стоманобетонни конструкции, детайли и възли преминава няколко стадия. Така употребата на отделни готови стомано­бетонни и бетонни елементи води своето начало още с открива­нето на стоманобетона, съществува още при традиционния монолитен начин на строеж. Но това са изготвяни...

[1960] Стъпка по стъпка – как се строи панелен блок

[1960] Стъпка по стъпка - как се строи панелен блок 1960-Стъпка-по-стъпка-как-се-строи-панелен-блок Монтажът на елементите е главният процес при строежа на панелен блок. Всички останали процеси се съгласуват и ораз­меряват съобразно с изискванията на монтажа. Монтажът се състои от следните три основни групи операции: а)   Поставяне и временно закрепване на елементите: подготовка на местата, където ще...

[1962] Как започна панелното строителство в България І част

[1962] Как започна панелното строителство в България І част [1962] Как започна панелното строителство в България І част Тази публикация е първата от поредица, в  която ще се занимаем с това да очертаем историята на панелното строителство в България. Надяваме се да Ви бъде интересно! При традиционния начин на строеж всички операции по обработката...