Жилищното строителство в София през 1960-те

Жилищното строителство в София през 1960-те Това изследване ще Ви запознае с хронологията на застрояването на столицата в първите години след Втората световна война, както и с различните видове жилищни сгради, използвани при него, и различните проблеми при тяхното архитектурно проектиране. Надяваме се, чуе ще Ви бъде полезно. Приятно четене! :) ,,През...

[1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаменти

[1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаменти [1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаментиСанитарните помещения на едропанелните жилищни сгради у нас се изпълняват от разпределителни панели. Най-целесъ­образно е обаче санитарните помещения да бъдат решени като санитарни кабини. От НИСИ вече е построена експериментална санитарна кабина от дървесни плоскости. Масовото внедряване на такива кабини обаче...

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове [1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блоковеВ България съществуват следните типови и експеримен­тални проекти на четириетажни безскелетни жилищни сгради от сглобяеми стоманобетонни конструкции: Серия две-, три- и четирисекционни четириетажни безске­летни едропанелни жилищни сгради, проектирани от НИСИ, БАН и ИТИС. Серия две- и трисекционни...