[1962] Сглобяемо жилищно строителство

[1962] Сглобяемо жилищно строителство [1962] Сглобяемо жилищно строителствоПра сглобяемото строителство отделните елементи на сградата се правят в закрити заводи, открити или полу­открити полигони и открити площадки в непосредствена близост до строежа. Полигонът е строителна площадка, където централно се приготовляват сглобяемите конструк­ции. На нея има бетонови писти за отливане на елемен­тите, механизми...