[1969] ДКНТП – Български комутационни елементи и радиочасти

[1969] ДКНТП - Български комутационни елементи и радиочасти [1969] ДКНТП - Български комутационни елементи и радиочасти Каталогът съдържа пълните данни на произвежданите през 1969 г в България контакти, куплунги, муфи, цокли, фасунги, предпазители, превключватели, променливи и постоянни кондензатори, ферити, магнити, бобини, трансформатори, микродвигатели, високоговорители, микрофони, полупроводникови прибори, постоянни акумулатори, постоянни и регулируеми...