Дублиране на филми през 1950 г.

Дублиране на филми през 1950 г.   Дублиране-на-филми-през-1950-г. ,,Историята на преозвучаването на фил­ми (дублажа) започва едновременно с откриване на звуковия филм. Дотогава немият филм се прожектира­ше във всички страни така, както бе за­снет първоначално, само придружен с надписи на съответния език. По този начин той бе станал интернационално раз­бираем. С появяването си звуковият филм из­губи...