Български светофар от 1963 г.

Оказа се, че имало и български светофар! Я да го разкостим в Сандъците – Sandacite... Български светофар Тези дни ни попадна един забележителен каталог на завод Светлина Стара Загора, отпечатан през 1963 г. и представящ пълната производствена гама на завода за тази и идущата 1964 г. Каталогът е здраво и масивно...