БГ универсален програмируем контролер КБ 02 с процесор СМ601

В Sandacite.BG се сдобихме и с български програмируем контролер КБ 02. Български универсален програмируем контролер КБ 02 Както знаете, от средата на 1970-те г. много важна задача за българската държава става насищането на колкото се може повече производствени и административни дейности с компютърна техника. Този стремеж е популяризиран със слогани като ,,Електронизацията...

Българска електронна везна ВЦЕ10

Българска електронна везна ВЦЕ10 Българска електронна везна ВЦЕ10 Презназначена е за търговски заведения и заведения за обществено хранене. Произведена в рамките на ДСО Приборостроене и автоматизация. Техническите данни и характеристики можете да видите тук: Електронна везна Elektronna vezna  

[1983] Български електронни системи за автоматизация

[1983] Български електронни системи за автоматизация [1983] Български електронни системи за автоматизацияБиографията на българското приборостроене започна в началото на 60-те години. Първият правителствен документ, който ре­гламентира приборостроителната промишленост у пас, датира от 1961 г., като четири години по-късно, през април 1965 г., е образувано и Държавно стопанско обединение Приборостроене. В стратегията на...

Електропромишленост и приборостроене – 5-1980

СЪДЪРЖАНИЕ Определяне и ефективно използуване на производствените мощности Микропроцесорни системи за обработка на текстова информация Честотен анализ на ефективността и устойчивостта на електронни схеми MNOS-запаметяващи интегрални схеми Комутационни характеристики на блока за принудително запушване на регулиращите тиристори и променливотоковите регулатори Оптимизирани на пусковата намотка на еднофазните асинхронни електродвигатели с пусков кондензатор Изследване на прегряването на трансформаторни решетки...