[1962] Нови български центробежни помпи!

[1962] Нови български центробежни помпи! [1962] Нови български центробежни помпи!В ДМЗ „Н. Й. Вапцаров“ — Пле­вен се произвеждат центробежни помпи от типа НД, които са предназ­начени за прехвърляне на вода и дру­ги чисти течности при температури до 100 градуса С. Те се използват в помпените станции за водоснабдя­ване на градовете и...